TEKEN AAN

1892 Wat, wie en wat nu? (Folmer), R 5.00

Skrywer: HJJ Feenstra ea
Prys: R 5.00
Kode: 4010
Kies Hoeveelheid:  
 
De schrijvers van dit cahier zijn resp. J. Kok, emerituspredikant van de Gereformeerde Kerk te Veenendaal, J. Kamphuis, emeri-stushoogleraar van de Gereformeerde Theol.
Universiteit te Kampen en H.J.J. Feenstra, gereformeerd predikant te Berkel en Rodenrijs.
Van laatstgenoemde (die de redactie voert van dit cahier) verschenen eerder in deze reeks nr. 4 Was Abraham gereformeerd? n nr. 11
Wees wijs met de wijsheid!, terwijl Prof. Kamphuis se schrijver is van de nrs. 5, 10 en 13 resp. Nietzche in Nerderland,
Met Calvijn in de impasse? en K.Schilder - een gereformeerd anti-fascist.
De inhoud wordt bepaald door de kerkelijke vereniging in 1892. Honderd jaar later schenkt dit cahir daaraan aandacht.
Wat was de gang van zaken? Hoe ging ht allemaal? De feiten worden in het kort op een rijtje gezet en verteld door ds. J. Kok
Wie waren het die daar verenigden?
De kerken, dat weten we. Maar de kerk bestaat uit mensen. Wie waren de mensen van 1892? Welke namen klinken ons tegen?
Prof. J. Kamphuis vertelt over de personen en hun achtergronden, over hun sociale positie en kerkelijke cultuur.
Wat nu? stelt de zaak van de kerkelijke eenheid aan de orde. Niet allen gingen mee de vereniging van 1982. Tot vandaag
toe leven de Christelijke Gereformeerde Kerken gescheiden van de "onza".
Kerklijke eenheid moet! Ook vandaag.
Er zijn echter tegenkrachten die de eenheid verhinderen. Een stukje bezinning dat het denken ten aanzien van de kerk en de kerkelijke eenheid wil stimuleren werd
geschreven door ds. H.J.J. Feentra.