TEKEN AAN

Calvyn se Kategismus, R 10.00

Skrywer: HW Simpson
Prys: R 10.00
Kode: 0502
Kies Hoeveelheid:  
 
Die afgevaardigdes van die Engelse kerke by die Sinode van Dordrecht 1618/19 het na die tyd gesê: Die Nederlanders het ?n boekie wat meer werd is as al die goud van die wêreld. Daarmee het hulle verwys na die Heidelbergse Kategismus. Vgl. Romeine 10:9, 10: “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en metjou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered.” Alhoewel hierdie verse moontlik in die eerste plek op ?n mondelinge belydenis sien, kan ons dit ook van toepassing maak op ons belydenisskrifte (vgl.die formulier vir aflegging van belydenis van geloof, waar daar juis ook na die belydenisskrifte verwys word).