TEKEN AAN

Christus alleen in Psalm 110, R 80.00

Skrywer: AH Bogaards
Prys: R 80.00
Kode: 1556
Kies Hoeveelheid:  
 
In die verklaring van Psalm 110 gaan dit vir my oor liefde vir ons Here Jesus Christus en sy Woord.
Dit is my innige bede: laat u Naam geheilig word in ‘n suiwer uitleg van u Woord; laat u Naam geheilig word in die buig onder die gesag van u Woord,
in die gehoorsaam luister na Ú uitleg, na die Verklaring wat U Self in en deur u Woord gee.
Kommentare en ander boeke moet net die Woord aan die woord bring.
Hierdie studie wil meer as net ’n verklaring van Psalm 110 wees: ek wil gelowiges ook help in die groot beginsel van Skrifuitleg: die Bybel is sy eie Verklaarder.
Dit beteken ons moet Skrif met Skrif gaan vergelyk. Of om dit nog anders te sê: ek wil u leer hoe ons na Christus alleen luister in ons verklaring van die Bybel.
n die loop van die ondersoek het ek diep onder die indruk gekom van die heerlike rykdom wat in Psalm 110 tot ons kom.
Strome van troos kom ons daarin tegemoet. Aan die anderkant is dit ook ’n baie ernstige Psalm, want ons hoor van Christus se wederkoms om te oordeel.
Ek laat sien dat hierdie Psalm nét oor Christus gaan en nie oor ’n aardse koning soos byvoorbeeld Salomo nie. Daarom is die titel: Christus alléén in Psalm 110.
Ek toon aan dat dit die leer van die Bybel is. Daarvan word ons oortuig as ons Skrif met Skrif vergelyk.
Dit is wat Christus self ons leer deur sy Woord. Hy is die Verklaarder van sy eie Woord. Daarom is die sub-titel: Chrístus alléén die Verklaarder van sy Woord deur sy Woord.