TEKEN AAN

Die Nuwe Ouderling, R 100.00

Skrywer: Neels Smit
Prys: R 100.00
Kode: 4249
Hierdie item is ongelukkig nie in voorraad nie.

Stuur enige verwante navrae hier:
Kontak Form
 
Hierdie boek wil graag 'n bydrae probeer maak tot die diens van ouderlinge (en predikante)
in 'n nuwe vreemde tyd wat oor ons aanbreek.
'n Tyd waarin waardes, ook van gelowiges, sienderoë verander en mense na nuwe antwoorde op nuwe vraagstukke
laat vra. Die titel is dubbelduidig,
dit wys op die inhoud wat as toerusting bedoel is vir:
'ou' ouderlinge wat hulle diens in 'n nuwe tyd met nuwe omstandighede nuut moet verrig en
'nuwe' ouderlinge wat nuut tot die diens in die gemeente verkies is en meer duidelikheid oor
hulle roeping en hulle taak wil hê.