TEKEN AAN

Die Tien Gebooie - PJ de Bruyn, R 150.00

Skrywer: P J de Bruyn
Prys: R 150.00
Kode: 0600
Kies Hoeveelheid:  
 
In hierdie boek word 'n verskeidenheid etiese probleme bespreek aan die hand van die Tien Gebooie.
By elkeen van die gebooie word eers aangedui wat die inhoud en betekenis van die gebod is en daarna hoe dit op die verskillende etiese vraagstukke van toepassing is.
daar word ook aandag gege aan vraagstukke wat in die jongste tyd vir die eerste keer of meer prominent as in die verlede na vore getree het soos Satanisme, die New Age-Beweging.