TEKEN AAN

Een voortreffeliijke taak-pastor (Folmer), R 5.00

Skrywer: K Deddens
Prys: R 5.00
Kode: 4245
Kies Hoeveelheid:  
 
Dit boekje is er een uit de reeks 'Pastoraal Perspectief' dat in vrijg. gereformeerde kring verschijnt over onderwerpen uit het praktische gemeenteleven.
Titel en ondertitel dekken elkaar niet. Want de titel handelt over het ambt van ouderling. De ondertitel 'Profielschets van de pastor' doet denken aan de predikant.
Maar het boekje zelf behandelt in 4 hoofdstukken de praktijk zowel van predikanten, ouderlingen, diakenen en gemeenteleden.
De laatsten zijn toch moeilijk onder het ambt van 'pastor' te beschrijven. De auteur bespreekt zijn stof aan de hand van de in de vrijg.
Gereformeerde Kerken gebruikte formulieren voor de bevestiging van ambtsdragers.