TEKEN AAN

Eeuwig leven (Folmer), R 20.00

Skrywer: R Timmermann
ISBN: 9789060159231
Prys: R 20.00
Kode: 4105
Kies Hoeveelheid:  
 
De dood heeft niet het laatste woord, want de verwachting van 'het eeuwige leven' is voor de christen realiteit.
Timmerman schrijft 'over het bijbelse toekomstbeeld', zoals de veelzeggende ondertitel luidt.
Ook al beklemtoont hij dat we hier geen totaalbeeld krijgen en ons denken beperkt is, niettemin is hij op bijbelse gronden ervan overtuigd dat als we 'hier de laatste adem uitblazen
engelen gereed staan om ons in 'Abrahams' schoot te dragen', d.w.z. 'de ziel/geest gaat terstond na het sterven naar God'.
Daar staat het kennen van God en elkaar voorop, ook al zal er volgens de auteur herkennen zijn en 'zullen we na dit leven weten wie onze man of vrouw was;
wie onze kinderen zijn geweest'.
Het eenvoudige, voor binnenkerkelijken geschreven boekje - met nogal veel herhalingen - maakt geen onderscheid tussen ziel en geest en gaat ook niet in op de term 'eeuwig leven'.
Jammer, want verder is het een aardig geheel.