TEKEN AAN

Eredienstwaardig (Folmer), R 5.00

Skrywer: J Smelik
ISBN: 9789050460774
Prys: R 5.00
Kode: 4796
Kies Hoeveelheid:  
 
De auteur, hymnoloog en musicoloog, is erkend deskundige als het gaat om liturgie in de gereformeerde traditie.
Bovendien kent hij onderwerp en doelgroep van binnenuit. Hij behandelt de praktijk van de gereformeerde liturgie in zeven hoofdstukken.
Elk van de hoofdstukken gaat in op een bepaald thema of benadert bepaalde aspecten vanuit een specifieke invalshoek.
Op deze manier komt het onderwerp breed in beeld, vanuit diverse perspectieven. De manier waarop de materie is beschreven, is helder en degelijk.
De lay-out is sober, helder ingedeeld, met enkele zwart-witillustraties. De eerste doelgroep van het boek zijn leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt);
daarnaast kan de brede reformatorische gezindte als doelgroep worden beschouwd. Eerder verschenen binnen deze kring G. van Rongen,
'Met al de heiligen' (1990) en M.J.G. van der Velden en anderen, 'Als wij samenkomen : liturgie in de gereformeerde traditie' (2000)*.
Het eerste is vooral als naslagwerk bedoeld, het tweede is gericht op de praktijk binnen de gereformeerde orthodoxie.