TEKEN AAN

Gekies om te volhard (Dorste Leerreels), R 70.00

Skrywer: Karel Steyn
Prys: R 70.00
Kode: 1943
Kies Hoeveelheid:  
 
Vorige
 
Gekies om te Volhard. Hierdie boekie, deur ds. Karel Steyn, bevat ’n aantal Bybelstudies (vir individue en groepe) aan die hand van die Dordtse Leerreëls.
Ds. Christiaan Jooste skrywe as volg oor die boekie:
Vier honderd jaar gelede het afgevaardigdes van verskillende kerke in die Nederlandse dorp Dordrecht in sinode saam gekom om uitsluitsel te verkry oor die Remonstransie.
Die Dordtse Leerreëls is die besluit van hierdie vergadering wat weer rustigheid en sekerheid in die kerk van die Here gebring het.
Deur getroue en die duidelike naspreek van die Skrif is die beroering gestil en is die waarheid van God se uitverkiesing en soewereiniteit weer bevestig.
Vierhonderd jaar later, en daar is steeds by baie onsekerheid oor hulle redding. Vir baie is die Dordtse Leerreëls die afskeep belydenisskrif wat te moeilik is om te verstaan en verbygeblaai word.
Met die publikasie van Ds. Karel Steyn word die kosbare goud van hierdie belydenisskrif weer uit die skatkamer van ons Gereformeerde belydenis na vore gebring.
*Gekies om te volhard *is keurig geskryf en bied in sy historiese oorsig genoeg inligting om die agtergrond van die belydenis te verstaan.
Die samestelling van die Bybelstudies is eenvoudig en bring die leser/student by die hoofsaak van die van die leer van die uitverkiesing sonder om te tegnies te wees.
Die patroon van die Bybelstudie help ook om die belydenisskrif op ? konkrete manier in die persoonlike geloofslewe van die leser/student te laat grond vat.
*Gekies om te volhard *word met vrymoedigheid aanbeveel vir persoonlike studie en Bybelstudiegroepe.
Daar is baie stof tot nadenke en vir bespreking. Mag hierdie werk elkeen wat dit ter hand neem so verryk dat die Dordtse Leerreëls opnuut ? veel gelese en veel bespreekte belydenisskrif sal wees.
Alles tot eer van ons Here.