TEKEN AAN

Geloof't of niet (Folmer), R 20.00

Skrywer: AP Wisse
Prys: R 20.00
Kode: 4444
Kies Hoeveelheid:  
 
e auteur, journalist van het Nederlands Dagblad, geeft in 35 korte stukjes aan voor welke vragen jongeren komen te staan.
In deze "gesprekken" met jongeren weet de schrijver zich te verplaatsen in de leefwereld van de tieners en wordt de blijvende actualiteit van de Bijbel aan de orde gesteld en beleden.
Het zijn geen 'gewilde' stukjes en ook niet te populair van aanpak. De schrijver, behorend tot de Geref. Kerk Vrijgemaakt, probeert de brug te slaan naar jongeren die heen-en-weer geslingerd worden.
Daarom behoeft de lezerskring niet beperkt te blijven tot één gereformeerd kerkverband, maar is deze publikatie ook geschikt voor jongeren die tot andere kerkverbanden behoren.
Opmerkingen die gemaakt worden over de positie die Jezus inneemt en de toepassing van de genade die Hij verdiend heeft, zijn soms te algemeen. Geïllustreerd met zwart-wit foto's.