TEKEN AAN

Gevouwen handen, open ogen (Folmer), R 5.00

Skrywer: P Groenenberg
Prys: R 5.00
Kode: 4117
Kies Hoeveelheid:  
 
Nog telkens verschijnen er boeken over het gebed en je kunt jezelf afvragen of daar steeds behoefte aan bestaat.
Maar dit werkje van een gereformeerd (vrijgemaakt) predikant heeft toch wel een eigen accent. Het behandelt een aantal Schriftgedeelten (N.T.) die het gebed tot inhoud hebben.
Daarbij komen o.m. aan de orde: gebed voor zwakken, voor zondaren, om recht, om wijsheid. De schrijver weet daarover opmerkelijke dingen te zeggen.
Daarbij toont hij aan dat met name onze voorbede heel wat leemten vertoont.
Het hoofdstuk over het gebed voor zwakken riep bij mij wel enkele vragen op maar overigens ben ik van mening dat lezing en herlezing van dit boek een verrijking van het gebedsleven zal betekenen.