TEKEN AAN

Het kerstverhaal van Matteus (Folmer), R 5.00

Skrywer: A van der Sloot
ISBN: 9789050460712
Prys: R 5.00
Kode: 4812
Kies Hoeveelheid:  
 
De boeken van de Bijbel vormen één geheel. De rode draad door het Oude Testament is de voorzegging van de komst van de Messias.
De vervulling ervan, in de komst van Jezus van Nazaret, is het hoofdthema van het Nieuwe Testament.
Het kerstverhaal van Matteüs kan ons geweldig helpen om oog te krijgen voor de eenheid van de Bijbel.
Matteüs laat namelijk over Maria's zwangerschap en over wat Jezus daarna als kind overkomt, het licht van de oudtestamentische profetie schijnen.
De geboortegeschiedenis van Jezus begint met een geslachtsregister.
Zo betrekt Matteüs zijn lezers meteen bij de bijzondere afkomst van Jezus van Nazaret: Jezus is de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham.
Het doel van zijn leven is de Joden en de heidenen nieuw leven te geven en voor eeuwig te