TEKEN AAN

Ik zie je (Folmer), R 5.00

Skrywer: Jan Bollemaat
ISBN: 9789050460804
Prys: R 5.00
Kode: 4798
Kies Hoeveelheid:  
 
Iedere vader en moeder wordt geroepen om zijn/haar kind op te voeden en bij de doopvont beloof je als ouders het kind op te voeden in geloof.
Maar hoe doe je dat? Hoe voed je je kind goed op? Hoe breng je je kind bij zijn hemelse Vader? Hoe geef je je kind de opvoeding die past bij zijn leeftijd?
Dit zijn spannende en uitdagende vragen.
De gemeente van Christus is een rijke ontmoetingsplaats, niet alleen op zondag, maar ook om samen na te denken over geloofsopvoeding.
Deze brochure biedt handvatten om dat gesprek vanuit de Bijbel en de opvoedingspraktijk waardevol te maken.
De vragen, stellingen en opdrachten dagen opvoeders uit om concreet en praktisch te spreken over die belangrijke en verantwoordelijke taak: opvoeden in geloof.
We hebben elkaar nodig en we kunnen veel voor elkaar betekenen. Daarom is dit boekje niet alleen bedoeld voor ouders, want iedereen is betrokken bij de (geloofs)opvoeding.
We willen dankbaar genieten van Gods rijke gaven. Geweldig wanneer de HERE kinderen aan jouw zorg toevertrouwt.
Samen met je kind(eren) ben je gelovig op weg naar Vaders nieuwe aarde. Prachtig, maar de weg ernaartoe is bepaald geen vanzelfsprekende of automatische.
Daarom dit boek: tot bemoediging en aansporing.