TEKEN AAN

Kontemporere Afrikaanse Taalkunde 2de, R 545.00

Skrywer: WAM Carstens, N Bosman
ISBN: 9780627034374
Prys: R 545.00
Kode: 0870
Kies Hoeveelheid:  
 
Die samestelling van hierdie boek bied ’n nuwe blik op die taalkunde en het wye gebruikspotensiaal omdat dit die kernvelde van die taalkunde, en in die besonder van die Afrikaanse taalkunde, dek.
Sodoende gee dit nuwe lewe aan ’n belangrike komponent in die bestudering van die Afrikaanse taal: die taalkunde en alles wat daarmee saamhang.
Inhoud en konsepte strek van die ontstaan en aard van die Afrikaanse taal, leksikografie en dokumentontwerp tot fonetiek,
fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek, taalverwerwing en die normatiewe taalkunde.
Al die bestaande hoofstukke is op datum gebring, en ’n ekstra hoofstuk oor sintaksis is bygevoeg om nuwer sieninge te weerspieël.
Bydraes deur spesialiste in die onderskeie velde bied daarom die nuutste navorsing en ’n verskeidenheid teoretiese vertrekpunte met die Afrikaanse taalkunde as fokus
Nuwe en moontlik selfs omstrede standpunte sal akademiese gesprek stimuleer,
terwyl elke hoofstuk nasionale en internasionale ontwikkelinge op die bepaalde gebied voorlê aan ’n nuwe geslag studente, onderwysers, akademici en taalpraktisyns.