TEKEN AAN

Kurrikulumstudies, R 240.00

Skrywer: Celia Booyse, Elize du Plessis
ISBN: 9780627032790
Prys: R 240.00
Kode: 1540
Hierdie item is ongelukkig nie in voorraad nie.

Stuur enige verwante navrae hier:
Kontak Form
 
Onderwysers word tans met meer uitdagings gekonfronteer as ooit te vore. Hulle moet die kurrikulum kan interpreteer en implementeer,
maar ook die wetgewing, vasgestelde beleid en benaderings tot die ontwikkeling van 'n kurrikulum begryp.
Onderwysers moet ook bestaande leerprogramme en hulpmiddels kan ontleed om sodoende onderrig te ontwerp met effektiewe onderrig, leer en assessering as oogpunt.
Kurrikulumstudies: ontwikkeling, interpretasie, plan en praktyk voorsien deeglik begronde, gedetailleerde en praktiese riglyne met verwysing na die
KABV ten einde onderwysers te help om effektiewe onderrig- en leerprogramme te ontwikkel.
Kurrikulumstudies: ontwikkeling, interpretasie, plan en praktyk vernou die gaping tussen kurrikulum as plan, onderrigontwerp en onderwyspraktyk.
Die benaderings van Tyler, Stenhouse en Freire dien as ’n teoretiese begronding vir ’n dieper begrip van die onderwyser se rol as interpreteerder van die kurrikulum.
Daar word verder na die invloed van kontekstuele aspekte, persoonlike sienings en kennis van die interpretasie van kurrikulums verwys.
Die inhoud omvat onder andere die volgende: Die teoretiese raamwerk van kurrikulumontwikkeling;
Invloede op die onderwyser se interpretasie van die kurrikulum; Kurrikulumontwerp en die invloed van beleidsdokumente op interpretasie en implementering;
Praktiese riglyne vir die toepassing van kurrikulumplanne as onderwyspraktyk Kurrikulumstudies: ontwikkeling, interpretasie,
plan en praktyk is bedoel vir onderwysers in die Algemene Onderwys en Opleiding (AOO) en die Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) sektore.