TEKEN AAN

Levende stenen (Folmer), R 5.00

Skrywer: A H Algra
Prys: R 5.00
Kode: 4418
Kies Hoeveelheid:  
 
In de praktijk van de catechese aan de jongens en meisjes van de christelijke gemeente blijkt dikwijls, dat er een te betreuren manco in de te verwachten kennis bestaat. Hoe vaak weten catechlsanten (en de ervaring bij het voortgezet onderwijs leert hetzelfde!) weinig of niets over het ontstaan en de inhoud van de belijdenisgeschriften, de geschiedenis van de zending, de bijbelvertalingen en zo meer. De oppervlakkigheid neemt verontrustende vormen aan. Voor jongeren schreef daarom Ds. Algra (predikant van de Ger. Kerk vrijgemaakt b. v. te Sliedrecht) een eenvoudig boekje. Hij vertelt hierin over het kerkgebouw, Calvijn, de Statenbijbel en oude handschriften, psalmberijmingen, Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Leerregels van Dordt. Een dergelijke uitgave is een lofwaardig initiatief. Zolang de auteur met zijn jonge lezers het kerkboek doorneemt, kunnen we ons meestal wel met zijn zienswijze verenigen. Zijn visie op de kerkgeschiedenis van de laatste honderdvijftig jaar roept echter meerdere vragen op. Ds. Algra ontleende de titel voor zijn boekje aan 1 Petrus 2 : 5: Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis".. ..