TEKEN AAN

Navorsingswoordeskat van A - Z vir Onderwysers, R 35.00

Skrywer: Joyce West & Jo-Riette Jacobs
ISBN: 9780639955346
Prys: R 35.00
Kode: 1849
Hierdie item is ongelukkig nie in voorraad nie.

Stuur enige verwante navrae hier:
Kontak Form
 
Van uit verskeie navorsingstudies sowel as persoonlike ervaring is dit duidelik dat studente oor die algemeen met navorsingsmodules sukkel en nie 'n
positiewe houding teenoor navorsing het nie. Na verdere ondersoek het dit duidelik geword dat 'n tekort aan 'n begrip vir navorsingsgerigte woordeskat
een van diue redes is wwarom studente teespoed met navorsingsmodules ervaar.
Die boekie bevat woorde wat nie alledaags gebruik word nie en indien dit wel gebruik word is dit meestal in Engels
Woorde soos ewekansige steekproefneming wat eenvoudig Ramdom sampling in Engels is.