TEKEN AAN

Ontstaan van die eerste GKSA Republiek, R 20.00

Skrywer: Ds Peet Coetzee
ISBN: 978062484466
Prys: R 20.00
Kode: 0547
Hierdie item is ongelukkig nie in voorraad nie.

Stuur enige verwante navrae hier:
Kontak Form
 
Hierdie boek is histografies van aard en is daarop gemik om in besonder die ontstaansdatum
van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom vas te stel.
Die rede hiervoor is dat twee datums in hierdie verband aanvaar word: 1859 en 1863.
Uit die primêre bronne, wat teologies-krities ondervra is, is tot die gevolgtrekking gekom
dat 1859 in hierdie verband aanvaar moet word.
Met die navorsing het dit duidelik geword dat die bepaling van die ontstaanatum van die
Gereformeerde Kerk Potchefstroom, onlosmaaklik verweef is met die ontstaan
van Gereformeerde Kerke Rustenburg, Pretoria en Zoutpansberg in 1859 en
die ontstaan van die gereformeerde Kerke Waterberg en Lydenburg in 1861.