TEKEN AAN

Portret van de Reformatie (Folmer), R 5.00

Skrywer: Huib Noordzij
ISBN: 9789050460224
Prys: R 5.00
Kode: 4832
Kies Hoeveelheid:  
 
De titel doet denken aan de door Luther en Calvijn ontketende kerkelijke bewegingen.
Maar het boekje biedt ons de geschiedenis van de gereformeerde kerk in ons eigen land.
De auteur schetst het ontstaan van de gereformeerde kerk vanaf de vervolgingen aan het begin van de 16de eeuw.
Hij groepeert zijn stof vooral rond de nationale synodes vanaf de synode van Emden (1571).
Zijn opzet is, tegenover het moderne individualisme en de kerkelijke verdeeldheid de samenbindende kracht van een stevige confessie en kerkenorde te laten zien.
Het boek is met vaart geschreven en vult als populair overzicht een lacune op in de Nederlandse kerkgeschiedschrijving. Er zijn wel handboeken, maar een populair geschrift ontbrak tot nu toe.
De auteur is geen kerkhistoricus, maar manager in het verzekeringsbedrijf.
Soms doet hij belangrijke gebeurtenissen kort af, bijv. het optreden van Leicester in Utrecht (1586) dat van belang was voor de voortgang van de reformatie in die stad en provincie.
Het boek is een "cahier" uit de in vrijgemaakt gereformeerde kring verschijnende serie "Woord en wereld".