TEKEN AAN

Preken vandag (Folmer), R 5.00

Skrywer: M Heemskerk
ISBN: 9789050460637
Prys: R 5.00
Kode: 4840
Kies Hoeveelheid:  
 
In dit cahier komen allereerst de schriftuurlijke normen voor de prediking aan de orde, zoals die altijd al golden.
En zoals ze ook vandaag nog niets van hun betekenis verloren hebben. Ze worden beschreven aan de hand van hetgeen in de drie formulieren van eenheid over de
prediking te vinden is. Daarbij wordt vooral de schriftuurlijke fundering van hetgeen beleden word, aangewezen. Prediking is blijvende opdracht van de kerk.
En het is van groot belang, ook vandaag, de schriftuurlijke normen ervoor te blijven zien.
Vandaar dat vervolgens wordt ingegaan op enkele ideeƫn die de laatste tijd met betrekking tot de prediking naar voren zijn gekomen.
Daarbij valt te denken aan zaken als groter aandacht voor de hoorder, het hoorderbeeld, narratieve prediking en de blijvende actualiteit van heilshistorische prediking.