TEKEN AAN

Rust vinden (Folmer), R 5.00

Skrywer: Iacob Kruidhof
ISBN: 9789050460781
Prys: R 5.00
Kode: 4795
Kies Hoeveelheid:  
 
Vijftien Bijbeloverdenkingen van een zendingspredikant rondom de verhouding tussen 'rust' en 'bezig zijn'.
De gekozen Bijbelgedeelten gaan alle over de 'sabbat', de zevende dag, rustdag in de Bijbel. De laatste overdenking gaat over 'zondag' 38 uit de Heidelbergse Catechismus.
Rust is dat de mens zijn eigen weg niet hoeft uit te stippelen, maar zich kan voegen in Gods grote plan.
De zwart-witillustraties, soms met, soms zonder toelichting, onregelmatig verdeeld over de tekst, zijn van wisselende kwaliteit en verhelderen de tekst zelden.
De serie waarin dit cahier is verschenen, richt zich op 'versterking' van het gereformeerde (dat is: Gereformeerde Kerken in Nederland - vrijgemaakt) leven.
Dat is te merken in de exegese die hier en daar toegeschreven wordt naar de opvattingen binnen de vrijgemaakt-gereformeerde kerken.