TEKEN AAN

Wiskunde Gr2 Wb2 (Waterstroom), R 80.00

Wiskunde Gr2 Wb2 (Waterstroom)
Skrywer: ICO
ISBN: 9781928269809
Prys: R 80.00
Kode: 5003
Kies Hoeveelheid:  
 
Die Waterstroomreeks is Christelike waardegedrewe kurrikulum. Die doel van die kurrikulum is om leerlinge te lei na grondige kennis en begrip van vakinhoud en beginsels, sodat hulle toegerus is om met hulle gawes en talente die nuwe kennis in diens van God en die gemeenskap te kan aanwend. Leerlinge word deur die hele skoolloopbaan gelei om op geïntegreerde wyse in elke vak drie hoofwaardes as begronding van die inhoud raak te sien. Hierdie drie hoofwaardes word in die leerinhoud as volg verwerk sodat die leerling antwoorde op die onderstaande stellings kan vorm: · Godsaanskouing: Openbaring. (Wie is God?) · Mensbeskouing: Beeldskap. (Wie is ek?) · Skeppingsbeskouing: Roeping. (Wat moet ek doen?) Die inhoud voldoen aan die KABV leeruitkomste soos deur die departement van onderwys vereis en is met ekstra inhoud verryk. NOU GERINGBIND