TEKEN AAN

Wiskunde onderrig in die Grondslagfase 2de uitgawe, R 500.00

Wiskunde onderrig in die Grondslagfase 2de uitgawe
Skrywer: Mariana Naude
ISBN: 9780627037740
Prys: R 500.00
Kode: 2059
Kies Hoeveelheid:  
 
Die rol van ’n onderwyser is fundamenteel tot die verwerwing van die nodige wiskundige vaardighede en kennis wat deel uitmaak van die kind se vroeë en verdere ontwikkeling. Vanaf die jaar voor toetrede tot formele skoolopleiding (Graad R) tot die einde van die Grondslagfase (Graad 3), dra onderwysers by tot die belangrikste leersiklus en lê hulle leerders se grondslag vir die res van hul skoolloopbaan. Wiskunde-onderrig in die Grondslagfase bied kritieke insig tot die basiese beginsels wat internasionaal sowel as nasionaal toegepas word, met ’n in-diepte bespreking van die onderliggende konsepte en teorieë aangaande wiskunde-onderrig aan jong leerders. Die temas wat in die boek aangespreek word, is gebaseer op die KABV-dokumente wat deur die Departement van Basiese Onderwys in 2012 uitgereik is en omsluit die fisiese, sosiale en konseptuele kennis wat leerders moet verwerf en op voortbou om sodoende hul wiskundige vaardighede vir die toekoms te ontwikkel. Die inhoud sluit die volgende in: · Basiese beginsels oor die verwerwing van wiskundige vaardighede en kennis · Diversiteit in die wiskunde-klaskamer · Onderrig en leer van wiskunde in Graad R · Ontwikkeling van getalbegrip · Patrone, funksies en algebra in die Grondslagfase · Onderrig en leer van ruimte en vorm · Onderrig en leer van meting · Datahantering in die Grondsagfase · Wiskunde-assessering in die leerdergesentreerde klaskamer Wiskunde-onderrig in die Grondslagfase is ’n onontbeerlike handleiding vir beginneronderwysers en studente vir die inrig van hul klaskamers, die beplanning van lesse vir die suksesvolle verkryging van wiskunde kennis en vaardighede, asook om wiskunde met selfvertroue te onderrig. Hierdie boek sal ook aan ouers toon wat van hulle kinders in die wiskunde klas verwag word. ’n Hulpbronpakket op CD-ROM is by die boek ingesluit om onderwysers van waardevolle hulpbronmateriaal te voorsien. Elke hoofstuk bevat ook ’n spesiale afdeling oor die gebruik van tegnologie in die klaskamer.