KIES SKRYWER

TEKEN AAN

Ander vertalings

Hier vind u Afrikaanse Bybelvertalings wat onder meer in eenvoudige Afrikaans vertaal of omgewerk is, spesifiek met die oog op die verkondiging van die Evangelie aan kinders en jongmense.