KIES SKRYWER

TEKEN AAN

In U Hande is 'n unieke multimediaprogram vir Bybelonderrig, en is ontwerp vir gebruik deur huisgesinne, skole en kerke. Die program bestaan uit drie dele wat op mekaar volg, en ontwerp is om die hele Bybel in drie jaar deur te werk. Elke deel bevat 'n stel DVD's, 'n handleiding en aktiwiteitsboeke (Graad 00 tot Graad 1) en werkboeke (Graad 2 tot Graad 7). Elke jaargroep behandel dieselfde werk, op 'n ouderdomstoepaslike vlak, in dieselfde week, wat die geleentheid bied dat almal saam die lesse op die  DVD kan kyk.

Deel 2 word ingedeel in die volgende tema's:
Isak to Josef;
Moses totJosua;
Rigters tot Saul; en
Die Evangelies: Jesus verlaat Galilea en die gebeure tot sy gevangeneming.